Algemene voorwaarden winactoe

Wedstrijd wordt georganiseerd door BATU kombucha.

Deelname actie

Deelname aan acties is kosteloos. Deelname vindt plaats wanneer je batukombucha getagd hebt op social media (instagram/facebook) Eenmalige deelname per persoon. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. Medewerkers van Batu kombucha zijn uitgesloten van deelname aan acties. De looptijd van actie is 21 augustus tot 30 september. Bekendmaking prijswinnaars gebeurt op woensdag 4 oktober doormiddel van een bericht op de social media. Batu kombucha is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. BATU behoudt zich het recht voor om deze Actie te wijzigen of te beëindigen en de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat BATU daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door BATU bekend worden gemaakt via de website onder actievoorwaarden. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. BATU is niet verantwoordelijk voor eventuele zichtbare en/of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

De winnaar van de actie en de prijs wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze. De winnaar van de actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. BATU kombucha is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Prijzen

Camping Buitenland
De gewonnen prijs is goed voor een weekend van vrijdag tot maandag of een midweek van maandag tot vrijdag voor 4 personen bij Camping Buitenland. Eventuele bijkomende kosten anders dan die voor de accommodatie zijn voor eigen rekening.   De accommodatie zal geboekt worden op basis van beschikbaarheid bij Camping Buitenland voor de gewenste periode van de winnaar. Is de gewenste periode niet beschikbaar, dan wordt er gekeken naar een alternatieve periode. De prijs is geldig tot 31-12-2024 en zal daarvoor verzilverd moeten worden door boeking. De boeking mag niet worden doorverkocht.

Velloretti Fiets (Berlin/Cafe cruiser)

Ook BATU verkopen?

Mail naar info@batukombucha.com

See You On Social